ภาพกิจกรรมการอบรมSocial Media

This slideshow requires JavaScript.

การแสดงแห่เทียนเข้าพรรษา

ภาพกิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา1ส.ค.2555

This slideshow requires JavaScript.

ผลงานนักเรียน pro/desktop

อบรม WordPress ห้องคอม1 โรงเรียนตาพระยา

อบรม wordpres ห้อมคอม1 โรงเรียนตาพระยา

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!